تماشای ویدئو اختصاص وام ۱۷۰ یورویی بانک توسعه اسلامی به پروژه فاضلاب تهران از آی-ویدئو

شبکه خبر- 28 شهریور 98- 15:30| مرتضی عزالدینش مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با بیان اینکه پروژه فاضلاب تهران در بخش شبکه ۷۵ درصد و در بخش تصفیه خانه ۴۳ درصد پیشرفت دارد و برای اتمام پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد گفت:بانک توسعه اسلامی ۱۷۰ میلیون یورو برای طرح فاضلاب تهران اختصاص داده است.
28 شهریور 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط