تماشای ویدئو حاج محمود کریمی زمینه رفتی برادرت تنهاتر شد از آی-ویدئو

این قطعه مربوط به عزاداری شب عاشورا در سال ۱۳۹۸ مى باشد، كه در هیأت رایةالعبّاس ( علیه السّلام ) اجرا شده است. جهت دسترسى به آثار حاج محمود كریمى، مى توانید به سایت www.fotros.ir مراجعه نمایید.
19 شهریور 1398
آی-ویدئو
loading...