تماشای ویدئو غروب فرشچیان؛ سروده زیبای حمیدرضا برقعی از آی-ویدئو

شعر زیبای حمیدرضا برقعی برای عصر عاشورا و امام حسین (ع)؛ بخشی از مستند فیروزه۳؛ تهیه کننده و کارگردان: حسن حبیب زاده.
17 شهریور 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط