تماشای ویدئو ادای دین عادل فردوسی‌پور به شادمانی دختر انریکه از آی-ویدئو

عادل فردوسی پور با ساخت آیتمی در فوتبال ۱۲۰ از شانا دختر لوئیس انریکه و مهدی شادمانی همکارش در همین برنامه گفت. چه تلخ که هر دو با یک بیماری جان باختند.
15 شهریور 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط