تماشای ویدئو عقرب زلف کجت،آموزش موسیقی در اصفهان آموزشگاه آوای جاوید از آی-ویدئو

عقرب زلف کجت با قمر قرینه ...برنامه 49 شنبه ها با آوای جاوید،آواز و سه تار: حمیدرضا فرهنگ، ضبط: ۷ مهر ماه ۱۳۹۶ جنگل دالیخانی، رامسر، ،آموزش موسیقی و تجسمی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید اصفهان 03137867163 ، ویدیوهای بیشتر در www.AvayeJavid.com
20 تیر 1398
آی-ویدئو
loading...