تماشای ویدئو نجات یک زن خودکشی در ایستگاه مترو اقدام جنون آمیز یک زن در ایستگاه قطار از آی-ویدئو

دوربین مدار بسته در یک ایستگاه مترو در شهر کوچک‌چکمجه در استان استانبول ترکیه فیلمی از یک زن را ثبت کرده است که قصد خودکشی داشت.
13 تیر 1398
آی-ویدئو