تماشای ویدئو امکان تعریف محل در نرم افزار حسابداری حسابگر از آی-ویدئو

هدف از تعريف محل‌ها در نرم افزار حسابداری حسابگر اين است که مناطق مختلف را با توجه به تقسيمات مورد نظر کاربران تعریف نمود و اشخاص و مشتریان را با توجه به محل‌های تعریف شده گروه‌بندی کرد تا بتوان از میزان فروش نمایندگان و مشتریان در یک محل خاص گزارشات موردنياز را تهيه نمود. www.shygunsys.net
3 تیر 1398
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط