تماشای ویدئو مدیرکل حقوق بشر زنان وزارت خارجه نقش فروشندگان سلاح در افزایش گروه های افراطی از آی-ویدئو

فروزنده ودیعتی مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه با قرائت پیام غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و در تبیین «نقش فروشندگان سلاح در افزایش گروههای افراطی» فروشندگان سلاح و مداخله گران نظامی در مناطق تحت منازعه، چه نقشی در افزایش گروههای افراطی در آن منطقه دارند؟ چرا پس از هر تجاوز نظامی، زنان و کودکان از بیشترین آسیب ها برخوردار می شوند؟ http://navidesobh.ir/?p=31006
31 خرداد 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط