تماشای ویدئو Nabazm Ali Abedi سرودی نابەزم عەلی عابدی علی عابدی از آی-ویدئو

ئاهەنگساز ، گۆرانیبێژ ، ئارێنج : عەلی عابدی شاعیر :ع . نەقیب
28 خرداد 1398
آی-ویدئو