تماشای ویدئو مشکلات، ابزاری سازنده مفید در رسیدن به موفقیت تعالی از آی-ویدئو

(جهت رزرو و مشاوره 09125281952) با استفاده از صحبت های دکتر مازیار میر در این ویدیو و با استناد به سخنان استیو جابز متوجه میشویم که چگونه عده ای با استفاده سازنده از برخی مشکلات خیلی زودتر و سریع تر به پیشرفت و موفقیت نائل میشوند و در مقابل عده ای نیز با تسلیم شدن در برابر این مشکلات دچار فروپاشی میشوند! و در نهایت ما چگونه میتوانیم در زمره این افراد موفق قرار بگیریم و از دایره افراد فرو پاشیده و ناموفق خارج شویم!
20 خرداد 1398
آی-ویدئو
loading...