تماشای ویدئو سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1369 از آی-ویدئو

در سی سال سی موسیقی و یک جایزه، با بررسی تِرَک های فراگیر بعد از انقلاب در سی برنامه و به تفکیک هر سال آن را به نظر سنجی می گذاریم، شما موزیک برتر هر سال را انتخاب می کنید برنامه ای که امروز ارائه می شود مربوط به سال 1369 است، سال قحطی موسیقی، سال دو آلبوم و دیگر هیچ! بماند که آلبوم یاد ایام هم بیشتر با کنسرت آمریکای شجریان در سال 71 شنیده شد و اما ما سال اصلی اجرا را مبنا قرار دادیم نکته بعدی هم این که لینک نظر سنجی ها تا پخش آخرین قسمت برنامه باز می ماند، تا از هر جایی که به
26 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط