تماشای ویدئو محاسبه سطح مقطع کابل طبق مسافت در سیستم های سه فاز تک فاز از آی-ویدئو

در این ویدیو نحوه محاسبه کردن سطح مقطع کابل طبق مسافت را به زبان ساده یاد خواهید گرفت توضیحات بیشتر در لینک روبرو kalengi.ir/calculate-cable
24 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط