تماشای ویدئو استفاده فورد یک ربات خودران در کارخانه از آی-ویدئو

فورد در سال های اخیر نشان داده که علاقه زیادی نسبت به بکارگیری تکنولوژی های ابداعی خود در حوزه های دیگری به غیر از صنعت خودرو دارد. در یکی از آخرین موارد این چنینی، این کمپانی آمریکایی ربات چند منظوره خودرانی را توسعه داده و در یکی از کارخانه های خود در والنسیای اسپانیا به کار گرفته است. https://digiato.com/?p=1075112
23 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط