تماشای ویدئو معرفی سوزن دوزی بلوچی کراوات سنتی از آی-ویدئو

معرفی سوزن دوزی بلوچی و کراوات سنتی با توضحیات یک هنرمند بلوچ.
22 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط