تماشای ویدئو تحلیل ۱ میلیون توییت فارسی؛ کاربران توییتر در سال ۹۷ چه گفتند؟ از آی-ویدئو

توییتر فارسی در سال ۹۷ داستان پرفراز و نشیبی داشت؛ داستانی بیشتر از جنس سیاسی و سپس اجتماعی و اقتصادی. در روزهای پایانی سال ۹۷، در دیجیاتو تصمیم گرفتیم تا با همراهی «واکاویک»، سرویس پردازش هوشمند متن، تحلیلی داشته باشیم بر ترندها و اتفاقات مهمی که توییتر فارسی در سال ۹۷؛ این تحلیل بیشتر از یک ماه به طول انجامید و در این فرآیند یک میلیون توییت مهم توییتر فارسی مورد بررسی قرار گرفت.
18 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط