تماشای ویدئو لوز نارگیل از آی-ویدئو

لوز نارگیل نارگیل ۲۰۰گرم شکر نصف لیوان آب یک چهارم لیوان جوهر لیمو یک چهارم ق چ پودر هل یک چهارم ق چ (دلخواه) گلاب یا عرق بیدمشک یا عرق نارنج ۲ق غ زعفران یا رنگ خوراکی بمیزان دلخواه
31 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...