تماشای ویدئو سخنرانی طوفانی دکتر حسن عباسی علیه سلبریتی ها لیبرال ها پایان عصر سلبریتی ها از آی-ویدئو

سخنرانی طوفانی استراتژیست دکتر حسن عباسی علیه سلبریتی ها و لیبرال ها | ایراد سخنرانی در تاریخ 97/1/19 قم
25 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط