تماشای ویدئو روایت سعید قاسمی نقش رفسنجانی، روحانی، موسوی رضایی در پذیرش قطعنامه 598 از آی-ویدئو

روایت سعید قاسمی از نقش رفسنجانی، روحانی، موسوی و رضایی در پذیرش قطعنامه 598
24 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...