تماشای ویدئو آموزش مدلسازی حریق در نرم افزار پایروسیم قسمت 3 از آی-ویدئو

در این ویدئو مدلسازی حریق و مشاهده توسعه دود در نرم افزار پایروسیم آموزش داده میشود. سایر ویدیوهای آموزشی نرم افزار پایروسیم در سایت ما به نشانی: www.mip-co.ir (ماد ایمن پاسارگاد)
24 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط