تماشای ویدئو پیش بینی سیل توسط گوگل استفاده هوش مصنوعی از آی-ویدئو

گوگل به دنبال ارائه راهکاری است که بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، زمان وقوع سیل و پس لرزه های زلزله های بزرگ و دیگر بلایای طبیعی را پیش بینی کند.
21 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط