تماشای ویدئو واکنش تند حسن روحانی به تروریستی خواندن سپاه سوی آمریکا از آی-ویدئو

واکنش روحانی به تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا: شما در راس تروریسم عالم هستید - روحانی: به گروه ۵+۱ می گویم که صبر کردیم اما صبر ما آستانه ای دارد، به تعهداتتان عمل کنید، ممکن است ایران قدم دیگری بردارد، اگر صبر می کنیم به خاطر ترس نیست، بلکه به خاطر تدبیر است -
20 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...