تماشای ویدئو نمایش شمشیر لیوان در شبکه سه سیما از آی-ویدئو

بخش دوم اجرای هنرمندان شیرازی در برنامه عصر جدید شبکه سوم سیما - تلفن هماهنگی اجرای برنامه در جشنها و همایشهای شیراز و سراسر کشور: 09367760350 - نمایش آکروبات آباده اقلید ارسنجان استهبان بوانات پاسارگاد جهرم خرامه خرم بید خنج داراب رستم زرین دشت سپیدان سروستان شیراز فراشبند فسا فیروزآباد قیر و کارزین کازرون کوار گراش لارستان لامرد مرودشت ممسنی مهر نی ریز جشن ادارات سازمانها ارگانی همایش تجلیل خانواده تحصیلی خیریه ژانگولر
19 فروردین 1398
آی-ویدئو
loading...