تماشای ویدئو شوخی عجیب مازجبرانی دیوید بکهام از آی-ویدئو

این یک دوربین مخفی فوق العاده است که با هنرمندی مازجبرانی کمدین ایرانی برای سرکار گذاشتن دیوید بکهام تدارک دیده شده است. ماجرا این است که قرار است باشگاه گلکسی مجسمه بکهام را رونمایی کند اما اینجا یک شوخی جالب برای او تدارک دیده می شود و جای مجسمه واقعی و مجسمه ساز واقعی عوض می شود و مازجبرانی نقش مجسمه ساز واقعی را با یک اثر هنری مسخره بازی می کند. این ویدئو در چند روز اخیر بسیار دیده شده استو
23 اسفند 1397
آی-ویدئو
loading...