تماشای ویدئو پشت پرده جنجالی اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی چیست؟ از آی-ویدئو

متاسفانه این بار در تاریخ ۸ اسفند ۹۷، خود نمایندگان با تقدیم "طرح احیای وزارت تجارت، خدمات و بازرگانی" به هیئت رئیسه مجلس به خواسته غیرکارشناسی دولت تن داده اند!
18 اسفند 1397
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط