تماشای ویدئو استاد حسن عباسی « برد برد برجام تا برد برد FATF » از آی-ویدئو

کلیپی از سخنرانی جنجالی دکتر حسن عباسی
15 اسفند 1397
آی-ویدئو