تماشای ویدئو پیش بینی چند روز قبل رسایی استعفای ظریف از آی-ویدئو

بحث استعفای ظریف را تکذیب میکنند ولی بنده میدانم که چه خبر است وزرای مغرور و مدعی دولت روحانی یکی یکی در حال استعفا و فرار از نتیجه عملکردشان هستند در حالی که باید بمانند و محاکمه شوند
7 اسفند 1397
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط