تماشای ویدئو شرایط نگهداری گیاه بنت قنسول آموزش تصویری از آی-ویدئو

در بخش گلهای آپارتمانی برنامه خانه و زندگی از شبکه استانی همدان،آقای ابراهیمی کارشناس گلهای آپارتمانی نحوه مراقبت و نگهداری از گیاه بنت قنسول را آموزش داده است. این گل گیاهی بسیار زیباست که به رنگ های قرمز و صورتی و زرد موجوده. برگ های این گیاه در نیمه ی دوم سال که روزها کوتاه میشه، از حالت سبز خارج شده و به حالت رنگی در میاد.
28 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...