تماشای ویدئو الگو سازی یک مدل شومیز تدریس استاد ناهید افشار از آی-ویدئو

الگوسازی یک مدل شومیز را در فیلم فوق خواهید آموخت. آکادمی افشار برگزار کننده های دوره های مختلف الگو سازی و دوخت به صورت مجازی و حضوری دوره های مجازی مناسب شهرستانی های عزیز و هنرجویانی که امکان شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند. دوره های مقدماتی نازکدوزی ، ضخیم دوزی، مانتو دوزی و پیشرفته لباسهای شب و عروس تلفن 09905705016
25 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط