تماشای ویدئو خودروسازی در ایران از آی-ویدئو

مروری بر وضعیت صنعت خودروسازی در ایران را در این ویدیو مشاهده خواهید کرد. همچنین نگاهی به صنایع وابسته خودروسازی...
20 بهمن 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط