تماشای ویدئو روش فون کردن اوزمان دادن الگو در نرم افزار corel از آی-ویدئو

آموزش روش فون کردن و اوازمان دادن الگو در نرم افزار corelبا مدرسی خانم مهندس سهیلا بابایی از ناحیه دو ساری- مازندران با تشکر سیده فاطمه سادات نژاد سر گروه طراحی و دوخت فنی مازندران
22 دی 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط