تماشای ویدئو راه فرار از آی-ویدئو

#موشن_گرافیک | راه فرار ⚪️ حادثه هیچ وقت خبر نمی کند واکاوی زلزله و کارهای لازمی که رعایت آن ها هنگام وقوع زلزله باعث کاهش آسیب ها و تلفات می گردد 5دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و حوادث طبیعی ◽️ خانه طراحان انقلاب اسلامی
22 دی 1397
آی-ویدئو
loading...
loading...