تماشای ویدئو سازنده موتور الکتریکی، مهجور در نمایشگاه خودرو تهران از آی-ویدئو

اگر در سالن ملل سومین دوره نمایشگاه خودرو تهران قدم زده باشید، احتمال بسیار کمی دارد تا غرفه ای را که در این ویدیو می بینید مهمان چشمان شما شده باشد. غرفه ای که برای نمایش موتور الکتریکی ساخته شده به دستان توانمند چند جوان مهندس کشور برپا شده بود...
22 دی 1397
آی-ویدئو
loading...