تماشای ویدئو رباتی هوشمند برای چیدن میوه از آی-ویدئو

خبرگزاری مهر: امروزه با ظهور ربات های هوشمند دیگر نیاز به نیروی کار نیست. این ربات ها با دقت بالا میوه ها را از نظر رسیده بودن بررسی و سپس می چینند.
15 دی 1397
آی-ویدئو
loading...