تماشای ویدئو عملیات نوپو در شیراز شرح عملیات ضد گروگان گیری یگان ویژه هلاکت عاملان آن از آی-ویدئو

یگان ویژه پاسداران ناجا ویترین اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران
13 آذر 1397
آی-ویدئو