تماشای ویدئو تفاهم نامه همکاری مشترک ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سازمان بسیج اساتید از آی-ویدئو

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
11 آذر 1397
آی-ویدئو
loading...