تماشای ویدئو شعر کوتاه رضا صادقی عزیز از آی-ویدئو

تقدیم به تمام عاشقان دل شکسته .البته خودمون نه عاشق هستیم نه دل شکسته
21 خرداد 1393
آی-ویدئو