تماشای ویدئو نمونه یک کلاهبرداری برای یک ایرانی خریدار املاک ترکیه در شهر استانبول از آی-ویدئو

جسارت با حماقت متفاوت است بدون داشتن یک مشاور دلسوز و مطلع از خرید ملک در ترکیه خودداری کنید. شرکت مشاوره رز به مدیریت مهندس سهیل نوروزی همراه شما در زمان امضای هر برگ تعهد آور و پرداخت هر مبلغ در کشور ترکیه است. تلفن مدیر شرکت : 00905466522400
26 آبان 1397
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط