تماشای ویدئو مهار وزنه 218 کیلوگرم کسب مدال طلای دوضرب برنز مجموع توسط رضا بیرالوند وزنه از آی-ویدئو

مهار وزنه 218 کیلوگرم و کسب مدال طلای دوضرب و برنز مجموع توسط رضا بیرالوند وزنه برداری قهرمانی جهان
17 آبان 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط