تماشای ویدئو نابغه ۶ساله در برنامه حالا خورشید از آی-ویدئو

نابغه ۶ساله در برنامه حالا خورشید حفظ جدول مندلیف و یادگیری ۱۸ زبان هم زمان!
14 آبان 1397
آی-ویدئو
loading...