تماشای ویدئو گیتارنوازی نوازندهٔ برگزیدهٔ جشنواره موسیقی جوان، مبینا یوسفی از آی-ویدئو

مبینا یوسفی، نفر اول نوازندگی گیتار (گروه سنی الف) در جشنواره موسیقی جوان ۹۷ بود. بخشی از اجرای او را در هفدانگ ببینید. www.hafdang.com
12 آبان 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط