تماشای ویدئو آشنایی طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان از آی-ویدئو

بنیاد ملی نخبگان با اجرای «طرح شهید احمدی روشن» در نظر دارد با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد گام دیگری در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی کشور بردارد. در طرح شهید احمدی روشن که با همکاری بنیاد نخبگان استان تهران اجرا می گردد؛ استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته های نخبگانی مسأله محور را با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها می پردازند.
12 آبان 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط