تماشای ویدئو جملات تمرینی فن بیان کدام هستند؟ دکتر فریبا علومی یزدی 22 از آی-ویدئو

ایرانمجری: قسمت بیست و دوم / چگونه خوب صحبت کنیم؟ فن بیان چیست؟ جملات تمرینی فن بیان کدام هستند؟ همایش فن سخنوری و معرفی اصول سخنوری و فن بیان توسط دکتر فریبا علومی یزدی / 20 ویدئو از موضوعات مختلف را در قسمت های مقالات سخنوران ببینید. این قسمت عیوب فصاحت از دکتر فریبا علومی یزدی شماره آموزشگاه گویندگی و تست گویندگی 66747747 داخلی 1 شماره کارگاه فن بیان و سخنوری : 09120588505
12 آبان 1397
آی-ویدئو
loading...
ویدئو های مرتبط