تماشای ویدئو فراری F12 در مقابل فراری 458 Speciale از آی-ویدئو

Ferrari 458 Speciale vs F12Berlinetta x 2 races for GTBOARD.
3 خرداد 1393
آی-ویدئو