تماشای ویدئو پاییز پریسا زابلی پور از آی-ویدئو

چقدر صدای آمدنِ پاییز شبیه صدای قدم های تو بود ملتهب، مرموز، دوست داشتنی... چقدر هوای پاییز شبیه دست های توست نه گرم، نه سرد، همیشه بلاتکلیف... چقدر صدای خش خش برگ ها شبیه صدای قلب من است که خواست، افتاد، شکست... چقدر این پیاده رو ها پر از آرزوهای من است نارنجیِ یکدست، پُر از آدم های دست در دست، مست... چقدر پاییز شبیه دلتنگی ست شبیه کسی که بود، رفت کسی که دیگر نیست #پریسا_زابلی_پور از کتاب #او_همچنان_غایب ــــــــــــــــــــــــــــــ دکلمه: #علی_ایلکا
7 مهر 1397
آی-ویدئو