تماشای ویدئو درگ فراری 458 اسپشیاله لامبورگینی گالاردو lp570 از آی-ویدئو

فراری 458 اسپشیاله در مقابل لامبورگینی گالاردو ferrari 458 speciale---lamborghini gallardo lp570 performante
17 اردیبهشت 1393
آی-ویدئو