تماشای ویدئو دانلود جدیدترین کلیپ استاد فسنقری بنام فاطی فاطی از آی-ویدئو

دانلود جدید ترین کلیپ استاد فسنقری بنام فاطی فاطی ! ویدیوی جدید استاد فسنقری ، اجرای آهنگ خاطره انگیر فاطی فاطی فاطی استاد در هنگام اجرای این کار برای جلوگیری از یورش هواداران زیر دستگاه دی جی مخفی میشه معلوم نیست اون زیر میرا دنبال چی میگرده این ویدیو مربوط به دوران جوانی استاد میشه و نشان دهنده سابقه طولانی ایشان در نوازندگی با اعمال شنیع است ---------------www.axpic.ir
23 فروردین 1393
آی-ویدئو