تماشای ویدئو داوید لوییز فوتبالیستِ کمدین از آی-ویدئو

لحظات زیبا و جذاب با مدافع تنومند و فوق العاده چلسی داوید لوییز !
20 فروردین 1393
آی-ویدئو