تماشای ویدئو طنز شکست نیروهای برره دشمن فرضی در شب های برره از آی-ویدئو

مانور حمله به دشمن فرضی در طنز برره و شکست خوردن از آنها - مقایسه دشمن فرضی و دشمن واقعی!
1 تیر 1397
آی-ویدئو
loading...