تماشای ویدئو مشکی رنگ عشقه آلبوم مشکی رنگ عشقه رضا صادقی از آی-ویدئو

مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونت کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سپیدی کی میگه آبی رنگ صداقت مشکیه رنگ پلیدی چرا یه عده ای مشکیو رنگ غم میدونن مگه رنگ پر پرستوی عشقو ندیدن مگه رنگ پر پرستوی عشقو ندیدن ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه تموم رنگای دنیا دو رنگن مشکی تا ابد یه رنگه واسه نوشتن یه رنگیه دفتر عاشق خط یه رنگو بی دغدغه مشکی قشنگه خط یه رنگو بی دغدغه مشکی قشنگه مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونت من تو رنگ موهای سیاه نازنین
5 خرداد 1397
آی-ویدئو