تماشای ویدئو جنگنده اف 18هورنت از آی-ویدئو

نوع هواپیما:جنگنده تهاجمی زمین پایه و ناو نشین....سازنده:مک دانل داگلاس نورث روپ(ایالات متحده امریکا)....اولین پرواز:1978....کاربران:ایالات متحده امریکا استرالیا کانادا اسپانیا سوئیس....سرعت هواپیما1/8 ماخ..سقف پرواز خدماتی:50/000فوت..نوع موتور:دو موتور تور بوفن جنرال الکتریک F404-GE-400....تسلیهات:یک قبضه توپ هوایی شش لول20 میلیمتری M61 با570 گلوله نه عدد پایه نصب تسلیهات بیرونی با ظرفیت حمل مجموعا7/710کیلوگرم(17/000پوند).
23 اسفند 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط